Windykacja

Windykacja warszawa

1. Windykacja należności w zakresie:

a. Windykacja bezpośrednia

b. Postępowanie polubowne (windykacja pozasądowa)

c. Postępowanie sądowe

2. Negocjacje, zawarcie ugody i kontrola spłaty zadłużenia

3. Odbiór gotówki od dłużnika i przekazanie środków Zleceniodawcy

4. Ustalanie i weryfikacja sytuacji materialnej dłużnika

5. Monitoring należności

6. Działania prewencyjne