Kryminalistyka - Warszawa

Kryminalistyka jest nauką interdyscyplinarną

Kryminalistyka Warszawa

Łączy nowoczesne rozwiązania techniczne z tradycyjnymi metodami badawczymi i procesami myślowymi. Proponujemy profesjonale usługi z zakresu kryminalistyki zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Poszukujemy informacje zbierając ją od świadków, osób znających dane środowisko, członków rodziny czy znajomych i sąsiadów.

Biuro Kryminalistyczne w Warszawie - Scriptum wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki przeniesione na grunt kryminalistyki w celu wsparcia swoich klientów w zakresie:

  • Zabezpieczenia śladów zdarzenia (np. wykonania dokumentacji formalnej oraz techniczno-kryminalistycznej z miejsca zdarzenia, np. włamania, uszkodzenia mienia, naruszenia plomb, itp.).
  • Uzyskania materiału dowodowego.
  • Wykonania ekspertyzy kryminalistycznej w Warszawie oraz innych miejscowościach.
  • Opinii dotyczącej wartości dowodowej zabezpieczonego materiału.
  • Przeprowadzenia czynności oględzin osoby, miejsca lub rzeczy.
  • Wykonania dokumentacji fotograficznej/filmowej i innej.
  • Zastosowania pułapek kryminalistycznych mających na celu udokumentowanie określonych zachowań.

Powyższe czynności realizują wyłącznie osoby posiadające wiedzę ekspercką i specjalistyczną potwierdzoną stosownymi dokumentami. Kryminalistyka jest sztuką uzyskiwania dowodów. Takich dowodów, których nie będzie w stanie obalić nawet najlepszy adwokat czy prawnik.

Badamy rękopisy i wykonujemy precyzyjne opinie w tak trudnej dziedzinie jaką jest kryminalistyka. Warszawa znajduje się w zasięgu naszych działań i właśnie tu działamy najczęściej. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy.